Головна

Шановні колеги, студенти та відвідувачі вітаємо вас на сайті кафедри психіатрії, наркології, неврології та медичної психології!

Кафедру очолює доктор медичних наук, професор

Пономарьов Володимир Іванович.

Основні напрямки роботи кафедри: науковий, навчальний, лікувальний, методичний

На сайт Харківського національного університету імені В.Н. Каразина можна потрапити за посиланням http://www.univer.kharkov.ua/,

на сайт медичного факультету — http://medicine.karazin.ua/

Запрошуємо Вас до наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині», яка відбудеться 22 листопада 2018 року. Конференція внесено до реєстру наукових, науково-технічних  симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад  в Україні УкрІНТЕІ .  

На конференції розглядатимуться такі питання:

 1. Стрес, імунна система та фізичні захворювання
 2. Соматизація психічних розладів і психосоматична коморбідність
 3. Основні механізми і умови виникнення психосоматозів.
 4. Психосоматична особистісна структура.
 5. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.
 6. Проблема управління стресом

APPLICATION_FORM_Бiопсихосоцiал_ний_пiдхiд_у_медицинi_додатки

Iнформацiйний_лист_Бiопсихосоцiал_ний_пiдхiд_у_медицинi I

Запрошуємо Вас до наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Актуальні проблеми медичної етики та деонтології різних країн світу (сучасні погляди)», яка відбудеться 8 листопада 2018 року. Конференція внесено до реєстру наукових, науково-технічних  симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад  в Україні УкрІНТЕІ.  

На конференції розглядатимуться такі питання:

 1. Етика і деонтологія як основа лікарської діяльності.
 2. Проблеми деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної діяльності лікаря.
 3. Моральні та правові аспекти лікарської діяльності в різних країнах світу.
 4. Становлення медичної деонтології в різних країнах світу.
 5. Етика взаємостосунків лікаря і хворого.

Вплив етичних норм на розвиток медицини.

Iнформацiйний_лист_Деонтология